A tolmácsolást oktató tanár perspektívája

A tolmácsképzésben meghatározó szerepe van annak, hogyan bírálja és értékeli a tolmácstanár a hallgatók teljesítményét. Az értékelés alapvető problémája, hogy az oktatás során nagyon nehéz biztosítani az életszerű helyzeteket, és sokszor előfordulhat, hogy a hallgatók más jellegű hibákat követnek el az órán, mint amilyeneket a valós tolmácsolási helyzetben követnének el. Az értékeléskor a tanárnak minden hibát észre kell vennie, azokat azonban súlyoznia kell, meg kell adnia a hiba elkerülése érdekében folytatandó stratégiát, és mindig ki kell térnie arra is, mit jelentene az adott hiba a valós élethelyzetben a releváns felhasználó számára.

ungarisch deutsch simultandolmetscher

W. Kutz a konszekutív tolmácsolás órai értékelésére dolgozott ki szempontrendszert. A szempontokat három alapvető csoportba osztja, melyek a következők:

(1)      A tolmács keltette összbenyomás, fellépés, prezentáció,
(2)       A tartalom, a közlés tartalmi visszaadása,
(3)       A tolmácsolt szöveg nyelvi megvalósítása. (Kutz 1997)

Az egyes szempontcsoportok különböző súllyal esnek latba a különböző tolmácsolási eseményeken, míg a protokolláris tolmácsolás alkalmával a prezentáció szerepe meghatározó, az üzleti tárgyaláson a tartalom hű visszaadása a legfőbb értékelési szempont. tolmács német

A tolmácsolásoktatónak mindig holisztikusán kell végeznie az értékelést, egyszerre kell érvényesítenie a különböző perspektívákat, ezeket azonban nem keverheti, mindig fel kell hívnia a figyelmet, mi, milyen szempontból milyen súlyú hibának számít, és ki kell térnie arra is, mit jelentene az adott hiba valamely valós élethelyzetben.

ungarisch simultandolmetscher deutsch

A kísérő tolmácsolás

Kísérő tolmácsolásról beszélünk minden olyan esetben, amikor a tolmács általános nyelvi szolgáltatásokat végez a megbízó számára idegen nyelvi környezetben. Ez nemcsak szűk értelemben vett tolmácsolási feladatot jelent, hiszen sok esetben a kísérő tolmács maga az adó, ő az, aki a vevőt tájékoztatja, ő szolgál neki különböző felvilágosítással, ismerettel. Előfordulhat, hogy idegenvezetői feladatokat lát el, hogy vásárlásnál segít, vagy éppen az étteremben fordítja le az étlapot, és ajánl valamilyen specialitást a vendégnek. Általában minden programjára elkíséri ügyfelét, segít neki eligazodni a számára idegen kulturális és nyelvi környezetben. A németben a kísérő tolmácsot Betreuungsdolmetscher-nek nevezik, ez a megjelölés sokkal plasztikusabban kifejezi tevékenységét, hiszen a betreuen jelentése ellát, gondoz, patronál. A kísérő tolmács fontos közvetítői szerepet játszik, az adó azonban esetében nem mindig konkrét személy vagy személyek csoportja, hanem egy egész kultúrkör, egy egész nyelvi környezet. A kísérő tolmács az adott nyelv, az adott ország követe, akin keresztül a vevő bizonyos benyomást szerez, bizonyos képet alakít kia maga számára az adott népről, országról, kultúráról. Természetesen a kísérő tolmács ellát klasszikus tolmácsfeladatokat is, sokszor az idegenvezető szövegét fordítja a vendég nyelvére, segí­thet neki hatósági ügyintézésnél, illetve bármilyen olyan helyzetben, amikor a vendég nélküle nem boldogul valamilyen kommunikációs helyzetben. dolmetsch ungarisch A kísérő tolmácsnak tehát nagyon jó nyelvis­merettel kell rendelkeznie, és nagyon fontos, hogy kiválóan ismerje az adott ország népét, kultúráját, megfelelő helyismerettel rendelkezzen, tudja, milyen ügyben kihez, melyik hatósághoz, hivatalhoz kell fordulni, hol vannak a fontosabb középületek, múzeumok, milyenek az adott viselkedési szokások stb. Kísérő tolmácsként sokszor dolgoznak idegenvezetők, nyelvszakos egyetemisták, sok esetben azonban nyelvvizsgával rendelkező vállalati ügyintézőket, előadókat bíznak meg kísérő tolmácsolási feladatok ellátásával.

A "közösségi tolmácsolás"

tolmács bécs német

Bírósági tolmácsolás

A gazdasági kapcsolatok bővülésével, a migráció növekedésével és a turizmus fejlődésével egyre többször kénytelenek a bíróságok tolmácsot alkalmazni, mert az alperes és a felperes, vagy a vádlott és az ügyész, illetve a bíró nem beszélnek azonos nyelvet. Érthető módon a legtöbb bírósági tolmácsra a fejlett ipari országokban van szükség, hiszen ott él a legtöbb bevándorló, és nagy a turisták száma is. Ausztriai magyar tolmácsok mesélik, hogy a rendszerváltás előtti években, amikor nagy volt az Ausztriába irányuló magyar bevásárló-turizmus, naponta több tárgyaláson voltak kénytelenek tolmácsolni áruházi lopás ügyében, hiszen Ausztriában már a legkisebb értékű áru "elemelése" is bűncselekménynek számít. Vagy gondoljunk a pár évvel ezelőtt szintén Ausztriában történt magyar buszbalesetre, amikor szintén sok tolmácsra volt szükség a rendőrségi vizsgálatok során.

A bűnesetek és közlekedési balesetek mellett a magánjogban, birtok- és ajándékozási ügyekben, családi ügyekben, pl. válás is egyre több tolmácsra van szüksége a bíróságoknak. A törvényszéki tolmácsnak komoly felkészültséggel kell rendelkeznie, hiszen nemcsak a jogi nyelvet és az adott jogrendszert kell kiválóan ismernie, hanem a felek, ill. az alperes és a felperes nyelvét, stílusát, műveltségi szintjének megfelelő nyelvezetet is vissza kell tudni adnia a bíróság számára, és mindezt pártatlanul, sem a vádlottat, sem a bíróságot nem befolyásolva. vissza